Wanja Lundby-Wedin1. Hur kommer det att märkas att du blir ordförande för Europas 60 miljoner löntagare?
– Jag har min infallsvinkel från svensk fackföreningsrörelse. Vi har en stark tradition med förhandlingar, partssamarbete och facklig organisering. Det kommer att märkas i min roll som ordförande.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Europafacket att driva i dag?
– Att se till att klyftorna minskar. Vi måste öka den fackliga organiseringen och bryta utvecklingen där allt fler arbetar i en informell sektor utan kollektivavtal.

3. Är det någon fråga vid kongressen som du tycker är särskilt viktig?
– Det finns en del som vill ha lagstadgade minimilöner. Bland annat det tyska facket menar att de behöver detta för att de tappar medlemmar och förlorar i styrka. Vi måste förstå deras problem och ge allt stöd för höjda minimilöner. Men detta går inte att lösa via EU. Det är en nationell fråga hur lönerna ska sättas.

4. Hur skulle du vilja beskriva Europafackets styrka?
– Styrkan är att vi organiserar 60 miljoner löntagare. Vi är breda och har medlemsförbund i 36 länder.

5. Vad är svagheten?
– Vi är för beroende av de regler kommissionen sätter upp för samarbetet mellan fack och arbetsgivare på Europanivå. Vi måste lita mer till vår egen styrka.

6. EU:s ledare diskuterar nu att väcka liv i förslaget om nytt fördrag för EU. Vad tycker du om det?
– Jag är oroad över att diskussionen handlar om ett smalare fördrag än det  nuvarande förslaget som innehåller sociala och fackliga rättigheter. För oss är det viktigt att lyfta fram att Europas sociala välfärd är en del av fördraget.

7. Tycker du att det är lättare för facket att påverka besluten i EU än i Sverige när den svenska regeringen och riksdagen styrs av Alliansen?
– Ja, det verkar så. I EU hade vi stora framgångar med att påverka tjänstedirektivet. I Sverige kallas vi till hearingar med regeringen utan att den bryr sig om vad vi har att säga. Så är det i fråga efter fråga, till exempel när det gäller a-kassan och arbetsmarknadspolitiken. Men vi får självklart inte ge upp försöket att påverka också i Sverige.

ID: Wanja Lundby-Wedin

Yrke: LO:s ordförande. Ålder: 54 år. Bor: Hyresrätt i Stockholm. Familj: Man, två barn och ett barnbarn. Bakgrund: Undersköterska och ombudsman i Kommunal. Aktuell: Väljs till Europafackets ordförande vid Europafackets kongress i Sevilla den 21-24 maj.

Tre måsten

Familjen: Det är viktigt att få tid för den.
Tillit – till och från andra människor.
Att sjunga: Jag är med i en kör och när vi träffas glömmer jag allt annat.