När den tidigare socialdemokratiska regeringen skapade plusjobben fick kommunerna och landstingen inte bara pengar till lönekostnaderna, max tusen kronor per dag. Man skickade också med ett merkostnadsbidrag till arbetsgivarna för att bekosta handledning och fortbildning.
Som vi har berättat om tidigare drog den borgerliga regeringen in det bidraget. Ett antal kommuner sade då upp plusjobbarna, trots fackliga protester.

Ledningen för Region Skåne har nu sagt att plusjobben kan avbrytas eftersom man inte får merkostnadsbidraget. Om sjukhusen i Malmö, Lund eller Kristianstad kommer att göra det är inte klart. Det handlar om sammanlagt om ett 170-tal personer som jobbar som lokalvårdare, vaktmästare och transportpersonal. Tidigare långtidsarbetslösa som har fått en chans till jobb. Flera har jobbat ett år och har ett år kvar, om de inte sparkas ut. Staten står för lönekostnaderna
– Enligt vårt avtal kan man inte på det här sättet avbryta en visstidsanställning, säger Claes Bloch. Det fullständigt oacceptabelt och cyniskt att slänga ut dem.
Han menar att regionledningens ställningstagande är politiskt betingat. Man gillar inte helt enkelt inte plusjobben.

Om sjukhusen i Skåne skulle göra slag i saken skulle man sticka ut. De flesta andra landstingen, även borgerligt styrda, har inte öppnat dörren för att slänga ut plusjobbarna i förtid.