Medlemmarnas inflytande ska säkerställas. Det tycker nära två tredjedelar av ombuden på avdelningarnas representantskap som deltagit i ett rådslag om stadgarna. Knappt hälften anser att varje medlem ska ha en egen kontaktperson och att ansvaret ska ligga på sektionen.

Förändringen av stadgarna är avgörande för fackets framtida styrka anser kommittén. För medlemmarna innebär det möjligheter att påverka det fackliga arbetets inriktning.
Därför ska medlemmarna förutom arbetsplatsombudet ha tillgång till ett fackligt ombud.
Om Kommunals kongress fattar ett sådant beslut måste det interna fackliga arbetet inriktas på det under den kommande kongressperioden. Det innebär att förbundet behöver vidga och ställa om organisationen, konstaterar stadgekommittén.