Alla svävar runt på en” jätteboll.”
Som på en farkost utan kontroll.
Det är inte bara att skita ner här.
Som om allt bara försvinner”där.”
Alla måste vakna ur sin sagoutopi.
För utan ”denna bollen” finns inte vi.