Unison underlättar för funktionshindrade att vara fackligt aktiva. Är det ett nytt grepp?
– Nej, det har varit viktigt länge, redan före 1993 när tre stora förbund slogs ihop till Unison. Det är en fördel att de funktionshindrade deltar i det fackliga arbetet. De för sin talan bäst själva.

Gloria ForanHur får ni dem aktiva?
– Vi underlättar för dem att färdas till fackliga aktiviteter, att få tillgång till hjälpmedel och vi anpassar lokalerna till dem. Vi lyssnar på deras synpunkter.  Det har räddat oss från att bland annat hamna i rätten.

Hur då?
– De har kunnat påpeka diskriminerande regler som vi själva har haft, till exempel när det gäller ersättning vid arbetsskada, för dem som blivit handikappade i jobbet.

Rekommenderar du Kommunal att också satsa på den här gruppen?
– Ja, när er konservativa regering vill göra offentliga sektorn effektivare drabbas de svagaste grupperna. Facket ska värna om dem.
Det är inte bara handikappade ni lyfter fram inom Unison utan även andra grupper, vilka då?
– Vi har särskilda grupper inom facket för till exempel svarta, homosexuella och bisexuella, pensionärer och ungdomar. Det finns ett forum för varje grupp på förbundsnivå. Alla har rätt att bli behandlade rättvist och med respekt.