– Hos kedjerökare får de inte den effekt som man vill ha, säger Annika Westin, huvudskyddsombud i hemtjänsten.

Sedan årsskiftet ska Örnsköldsvik vara en rökfri arbetsplats. Rökning är endast tillåtet på lunchen, då ska man gå 30 meter från arbetsstället. Hjälp har erbjudits dem som vill sluta röka.
– Det är en konflikt. Man får inte röka på arbetstid, men man ska sköta storrökare. Det är svårt att förstå, säger Annika Westin.
Rådet från företagshälsovården är att hemtjänsten ska uppmana brukarna att avstå från att röka innan hemtjänsten kommer och vädra ut röken. Trots luftrenare hos storrökare sitter röklukten kvar i kläderna.

Rökstoppet på krogen gjorde att personalens besvär med luftvägarna minskade med hälften visar en studie. Inom hemtjänsten finns oro för hälsan.
– Det värsta är att vi får i oss tobaksrök, det är inte frivilligt. Vi luktar illa, vi vet inte hur mycket vi får i oss och om det kan skada oss, säger Annika Westin.

Arbetsmiljölagen ger skydd mot risker och tobakslagen säger att ingen i jobbet ska tvingas att gå in i en rökig lokal. Men lagen krockar med socialtjänstlagen.
– Arbetsgivaren måste bli hårdare mot brukarna, vi går in och vårdar dem i deras eget hem. Arbetsledarna är fega när det gäller att ta konflikter med starka brukare. Mer krav måste ställas när de fått biståndsbeslutet.