– Om kommunen går ut med en policy om rökfri arbetstid måste den också ta tag i passiv rökning, säger Lena Jonasson.

Många kommuner har policys som säger att rökfri arbetstid ska gälla alla, det ger möjligheter att ställa krav inom hemtjänsten, psykiatrin och för personliga assistenter.
Facket ska vara observant när policys tas fram om rökfri arbetstid, anser Lena Jonasson.
– Ställ frågan hur ska vi göra i hemtjänsten och för de personliga assistenterna. Skickar man hem personal till dem som röker blir inte arbetstiden rökfri. Då finns det risk för bakslag.

Av cirka 720 000 kommunanställda röker 120 000 dagligen. Det allra flesta av dem vill sluta. Passiv rökning ska enligt tobakslagen minimeras.
Utifrån det har ett strategiskt beslut tagits om rökfri arbetstid i kommunerna och att arbetsgivarna ska underlätta ett rökfritt liv.  Bakom det står Kommunal, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.