Mycket små framsteg har gjorts för att avskaffa barnarbetet inom jordbruket i världen. Jordbruket är den sektor som har den största delen av barnarbetskraft.

Kommunals international IUL har alltid betonat att roten till barnarbete är fattigdom hos vuxna. I år samarbetar därför IUL med FNs organ för arbetsfrågor, ILO och andra FN-organ och internationella organisationer för att stödja Världsdagen mot barnarbete.
ILO:s internationella arbetskonferens kom i fjol till följande slutsats: ”Utan gemensamma och riktade insatser för att minska barnarbetet i jordbruket kommer vi aldrig att nå ILO:s mål att de värsta formerna av barnarbete ska vara avskaffade innan 2016.”

Över 132 miljoner barn mellan 5 och 14 år arbetar i jordbruket – cirka 70 procent av alla barnarbetare i världen, skriver IUL.
Barnarbetarna har farliga arbetsuppgifter och exponeras för giftiga bekämpningsmedel, deras arbetsdagar är långa och ibland arbetar de i extrema temperaturförhållanden och kan hamna i livegenskap eller tvångsarbete. I och med arbetet avbryts i regel deras skolgång.