Jag resonerar så här: jag skulle hur som helst inte ha lugn och ro på kvällen, ingen god sömn. De saker som jag tänker på är det bättre att klara av idag än att de blir liggande utan att vara åtgärdade.

Så blir det också i dag ytterligare arbete till förbundets kvinnokonferens under veckoslutet: En solidaritetsförklaring till de strejkande vid Telekom, de sista utskicken med information till förbundsstyrelseledamöterna. Dessa måste hållas uppdaterade inför konferensen. Samt slutligen en text till ett pressmeddelande.
Allt detta har jag skisserat på sedan några dagar tillbaka och idag på förmiddagen, nu behöver jag bara skriva ut detta. Det kommer inte att ta så lång tid.

På Ver.dis förteckning över olika arrangemang ser jag nu att vår ordförande Frank Bsirske ska delta i en diskussion på TV, i kväll klockan 22.15. Alltså är jag inte den enda som är i tjänst. Bra att jag kan se och följa diskussionen, som börjar om några minuter,  på en TV-skärm i närheten av mitt rum på kontoret.
Temat för diskussionsrundan är: jobb som försvinner, jobb som flyttas ut och vilka åtgärder som skadar och vilka som hjälper.
Bra när man kan se framemot ett medieuppträdande av den högste representanten i den egna organisationen och känna en fläkt av stolthet att tillhöra den. Så är det inte alls när det gäller framträdande ledningar inom andra oss närstående organisationer. Tyvärr.

Tillbaka till utgångstemat:
Bra är det också – när man måste arbeta på en dag, då man egentligen skulle vara ledig –  att själv kunna bestämma orten, där man ska utföra sitt läse- tanke- och skrivarbete.
Så satt jag idag tidigt på morgonen på mitt gatukafé i närheten av min bostad. Jag hade en stor kopp med doftande bryggt kaffe med nyskummad mjölk bredvid högen av papper som låg framför mig, medan en angenäm värmande förmiddagssol lyste på mig, runt omkring mig dagens första Berlinturister, på gott humör bland små grupper av vänner eller goda bekanta.

Härligt! Världen som gäst framför den egna husdörren och löftet om en snar sommar; med alla dess gåvor – också fritid med vänner.