– Friska arbetstagare klarar hela arbetspasset och kan jobba till pension. Vi måste visa att vi bryr oss om våra arbetskamrater, om någon är kraftig och hur någon mår, sa Ylva Thörn.
    
Tillsammans med IF Metalls ordförande Stefan Löfvén deltog hon i en paneldebatt arrangerad av Livsstil i Väst, ett projekt där Volvo AB och Västra Götalandsregionen samarbetar för fler friska medarbetare. Fokus sattes på de två facken eftersom de medlemmarna löper störst risk för ohälsa. Ofta är också undersköterskorna i Västra Götalandsregionen gifta med metallarbetarna på Volvo.

Stefan Löfvén såg inte någon motsättning i att facken arbetar för bättre hälsa hos medlemmarna.
– Vi tjänar på om företaget mår bra, vi ska ligga på om möjligheter till motion.

Ylva Thörn ansåg att facken på olika möten har möjlighet att påverka medlemmarna att lägga om livsstilen.
– Det gäller att prata om frågan och se alla möjligheter. Det kan handla om enkla saker. Att bestämma tid för att gå en promenad på lunchen. Små saker där alla ges chans att vara med.
Kvinnor behöver stöttning, anser Ylva Thörn.
– Men man säger inte åt oss att börja banta, då känner man sig hotad. I stället börjar man prata, då lyfter man på locket.

Fackets uppgift är att ha ett helhetsperspektiv, hävdar hon. Därför är det naturligt att ta ansvar för medlemmarnas arbetssituation och villkor, mår man bra på jobbet ger det stimulans att röra på sig .
Samtidigt är hälsa en klassfråga. I Alingsås har landets första nyckelhålsmärkta lasarettsrestaurang öppnat.
– Många lågavlönade, deltids- och timanställda har inte råd att äta i en personalmatsal. De har med sig mat. Förutsättningarna är olika, det är en klassfråga. Vi måste hitta olika naturliga vägar för att de ska ta till sig kunskap och komma över tröskeln.