Känn efter hur den mår och dina reaktioner på den. Se också efter hur din kropp har förändrats under de gångna veckorna.

Motion: Se vecka  6

Matsedel: Fungerar det bra att sy ihop din egen matsedel fortsätter du med det. Du kan också använda dig av vecka 1 eller 2 eller ta några måltider från båda och lägga till egna rätter/recept. Undvik bröd helt och hållet.

Jag vill varmt rekommendera två böcker att läsa när du genomgår en sådan fantastisk förändring som du nu gör, vad gäller kost- och motionsvanor. Ofta föder dessa nya vanor fram också nya tankar.
”Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans” är skriven av Anna Kåve. Den handlar om att välja att se och stå ut med både sin yttre och sin inre verklighet utan att fly, undvika, förvränga eller döma den hur plågsam den än kan vara.
Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation utan att sluta att föra krig mot tillvaron och sig själv. Att acceptera innebär att vi handlar aktivt i enlighet med våra värderingar och mål.
”Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro” av Åsa Nilsonne är skriven parallellt med ovan nämnda bok. Den handlar om mindfulness – medveten närvaro.
Det innebär att vi lägger märke till det som sker omkring oss och hur det påverkar vårt inre. Vi har alla en inneboende teaterrepertoar och vi kan lära oss att styra den  och välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen.
Med hjälp av medveten närvaro kan vi nå större insikt, öka våra valmöjligheter och förmågan att nå större mål.
Låna gärna dessa böcker på biblioteket eller köp dem om du upplever att du vill äga ett exemplar. Böckerna är utgivna av Förlaget Natur & Kultur – Allmänlitteratur, www.nok.se.

Vad säger jag till mig själv när det gäller att komma ut och motionera?
Hur ser min inre scen ut innan jag motionerar, när jag motionerar och efter träningspasset?
Fundera på ett ord som påminner dig om de saker som du finner positiva med din träning.
Skriv det ordet på en stor lapp och sätt upp det på din kylskåpsdörr.