Kommunal och Almega är nu klara med avtalet om allmänna anställningsvillkor vid friskolor.
Om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag kompenseras de anställda med en dags ledighet, som de får ta ut under året.

Däremot vill arbetsgivaren inte diskutera nivån på OB-ersättningen. Löneavtalet går inte ut förrän vid årsskiftet. Medlemmarna kommer dock att få retroaktivt OB-tillägg från första maj i år, när löneavtalet är klart.