Ambitionen att bli klara med ett nytt löneavtal före maj, som fack och arbetsgivare enades om, sprack som vi tidigare rapporterat om.
Kommunal har tvingats ändra målsättningen till mer pessimistiska: ”ro iland före sommaren”. Avtalet går ut sista juni.

Om dödläget kan brytas nästa vecka är oklart. Men Kommunals ledning har sagt till sin stora avtalsdelegation att de kan bli inkallade nästa vecka.