Lars DahlbergDet finns en diskussion inom Sveriges Kommuner och Landsting om att man inte ska sluta ett långt treårigt löneavtal som på övriga arbetsmarknaden.
– Det hänger ihop med att det blivit så höga nivåer, säger Lars i SKL:s. förhandlingsdelegation
– Det finns ett resonemang om att ska det bli ett dyrt avtal så är det kanske bättre med ett kort avtal. Bättre med ett dyrt 1-årigt eller 2-årigt än ett 3-årigt avtal. Det hänger ihop med att det finns en osäkerhet om kommunerna och landstingens ekonomiska utveckling 2009 och 2010.
Men arbetsgivarna brukar vanligtvis föredra längre avtal?
– Ja precis, vår huvudambition är fortfarande ett långt avtal, helst ett tillsvidareavtal Men det finns en diskussion i förhandlingsdelegationen eftersom övriga avtal på arbetsmarknaden har blivit som de blivit.
Så du tycker att avtalen på övriga arbetsmarknaden blivit dyra?
– Mycket av det utrymme som vi bedömer finns för kommuner och landsting för de närmaste åren skulle ätas upp med avtal på samma nivåer som vi sett på arbetsmarknaden i övrigt.

Annars finns det
en tumregel säger: om lönerna höjs lika mycket i kommunal sektor som i privat, så väger kommunsektorns ökade skatteintäkter upp kostnadsökningarna.
– Ja det finns sådana samband.
Då finns inget problem, eller…?
– Nej…problemet är väl att vara anställd i en politisk styrd verksamhet. I kommunerna och landstingen finns dels olika politiska majoriteter, dels ambitioner att utveckla verksamheterna. En del har också ambitionen att sänka skatten. Man vill använda det ekonomiska utrymmet på olika sätt. Det komplicerar
Vad tycker du själv då?
– Talar jag bara för mig själv tycker jag att kommunalarna som alla andra på arbetsmarknaden ska få vettiga lönehöjningar. Det är inget som säger att man ska få mindre som kommunalarbetare än vad man får som handelsanställd. Sedan måste vi sluta avtal som fungerar för kommuner och landsting.

Varför går då förhandlingarna mellan Kommunal och SKL så trögt. Lars Dahlberg säger att det finns en stark enighet mellan partirepresentanterna i SKL:s förhandlingsdelegation.
Men vad som komplicerar saken är att i en hel del kommuner finns det lokala småpartier som är vågmästare.
– Det komplicerar vårt uppdrag och är ett dilemma. Vi måste ha respekt för medlemmarnas (kommuner och landsting) situation när vi ska företräda dem.

Handels avtal för butiksanställda ger 2435 kr på 3 år.