Första året ger avtalet 3,9 % andra året 4,0 % och tredje året 4,0 %.
I reda pengar innebär det i genomsnitt ett lönelyft på 2 326 kr på tre år.
Dessutom ingår i det nya avtalet 0,3 procents höjning av pensionsavtalet.

Arbetsgivaren har rätt att under vegetationsperioden (odlingsperioden) göra en förskjutning av arbetstiden. Den anställde ska då ersättas motsvarande övertidsersättning.

Det nya avtalet gäller från den 1 juni i år och omfattar närmare tio tusen anställda inom jordbruket. Ca 4.500 av dessa är medlemmar i Kommunal.