Jag vet det är därför som jag ler
När du kommer dit och sedan när du går
Är mitt hjärta där och sväljer din tår
I mitt hjärta finns då både din och min sorg
Av saltet kunde jag välja att bygga en borg
Men jag bygger ett hus med stor dörr
Där allt får plats från nu och från förr
Du målar din tavla jag skriver min bok
Lita på mig för jag är klok
Sältan det som svider i saltet dunstar från mitt hjärta
Kvar är glädje borta smärta