Du tar livet av dig och berövar mig mitt
Så mycket inom oss är alldeles grått
Men du anar säger du
Det hjärtat redan nått
Grå dimma inom dig
För svår för att se
Så tät dimma det går åt helvete
Så nära himmelen
Så nära, men nästan överstyr
Se hit, se
Min själ brinner och blinkar
Är en fyr