– Det sker så stora förändringar av a-kassan att vi känner oss tvungna att se om det finns något vi kan förändra för att det inte ska bli orättvisa avgifter. Vi vill inte att a-kassan ska utvecklas på ett sådant sätt att de som finns i branscher med hög arbetslöshet ska straffas med högre avgifter. Vi vill ha en solidarisk finansiering – och det talar för att det är bra att se över en gemensam LO a-kassa, säger Per Johansson, LO.

En annan styrka med en gemensam LO a-kassa är att den skulle kunna bli starkare, menar Per Johansson, som är ombudsman med ansvar för a-kassefrågor.
– Som det ser ut idag har de branschanpassade a-kassorna sina fördelar och en gemensam kassa måste naturligtvis byggas så att den här kunskapen finns kvar för respektive område.
Per Johansson säger att utredningen kommer att ske under året, men att den troligtvis inte kommer igång förrän efter semestrarna.
– Att vi utreder betyder inte att vi ska ha en gemensam LO a-kassa. Men vi vill se om det finns fördelar. Regeringen vill ju öka skillnaderna mellan de olika kassorna utefter hur arbetslösheten ser ut – och det vill inte vi, säger Per Johansson.

Det var på LO:s representantskaps årsmöte i förra veckan man beslöt att utreda möjligheterna för en gemensam LO-kassa. Förslaget kom från en motion som Seko Västerbotten lämnat in.
Att varje a-kassa ska bära sina kostnader gör att branscher med hög arbetslöshet får väldigt höga avgifter, skriver man i motionen. Tanken är att en gemensam a-kassa skulle kunna ge en mer solidarisk fördelning av kostnader och mer likabehandling av medlemmarnas a-kassefrågor.

Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström säger att Kommunal ställt sig bakom förslaget att utreda en gemensam a-kassa för LO-förbunden. Men han vill inte kommentera det vidare innan det finns ett färdigt förslag att ta ställning till.