så att glädjen kan sätta bo
Beröva inte dess glöd
ty det blir kärlekens död
Låt oss ge en kram både du och jag
se hoppet i varje morgondag
Låt kärleken växa till
så kan vi klara allt vi vill.