Om sex dagar är det nämligen äntligen dags för Ver.di:s kvinnokonferens.
Mitt stora projekt detta år och finalen på arbetet med 26 regionala eller branschvisa kvinnokonferenser som jag varit med och fört fram vårt budskap på.

Vi har tre teman
med viktiga budskap på Ver.di:s kvinnokonferens:
1. Vi vill inte att det förs en politik som är så inriktad på företagens väl precis som det skulle vara lika med folkets väl. Kortsiktiga företagsintressen ska inte få styra hela samhällslivet.
2. Vi vill att det satsas på barnomsorgen. Igår beslutades det att fram till 2013 ska barnomsorgen byggas ut i mycket stor omfattning.  Äntligen! Men vi ska hålla ögonen på att det verkligen sker och inte bara är tomma fraser.
3. Vi kämpar för större kvinnorepresentation inom facket och nu är vi stolta. Kvinnorepresentationen ökar vid alla nyval, bland annat på regional nivå.

I oktober är fackets stora kongress, men då hjälps vi alla åt. Kvinnokonferensen har varit mitt stora ansvar.
Det som är bra med att vara förberedd på det här sättet på kontoret är att jag får styra och hålla min egen rytm – i stort sett i alla fall.