Helupptagenheten svajar
en egoistcentrerad minimalröst
väser fram sin ukas:
Låt bli! Låt bli!

Svartbäcksinfiltrerade dimmor,
sumpgas i bubblor
livsbejakelse skälver,
Svartsyn?

Livsuppgång i trångmål
seghet i livskraft
ljusglimt i skärva
klamrande kvar.