Den borgerliga regeringens agerande är alarmerande, anser Kommunal Dalarna. Oron gäller uppdelningen av gymnasiet i tre delar, en högskoleförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsförberedande. Bara den första skulle ge behörighet till vidare studier.
Det ger enligt motionen en uppdelad och segregerad skola.

Därför vill Kommunal Dalarna att LO driver att all gymnasieutbildning ska ge behörighet.
LO:s representantskap stöder kravet och beslutade att ge utbildningspolitiska utskottet i uppdrag att skapa en gemensam policy och strategi för arbetet med att påverka gymnasieskolan.