Alla elever på gymnasieprogram med anknytning till förbundets medlemmar ska ha erbjudits elevmedlemskap till kongressen 2005. Det målet sattes på kongressen 2004.
– Vi har inte lyckats med det. Det är svårt att säga exakt hur läget är. Det finns inga tillförlitliga uppgifter, säger Mats Griph som är projektanställd på Kommunal.

Enligt uppgifter från LO har Kommunal haft 99 stycken skolpresentationer som nått 2 500 elever av 39 000. Men presentationerna har varit fler enligt de uppgifter som Mats Grip fått när han varit i kontakt med avdelningar och sektioner. Klart är systemet för rapportering inte fungerar.

Dalarna, Skaraborg och Skåne är avdelningar där det fungerar bättre. Ofta finns där någon förtroendevald som brinner för uppgiften.
I höst görs större satsning för att nå fler elever berättar Mats Griph:
– Vi behöver ett bättre system för att veta vad som sker, ett nytt material att dela ut på skolorna är på väg till tryck, hemsidan ska ses över och vi har mycket deltagande på festivaler och arrangemang.