– Inom jordbruket finns många säsongsanställda som inte har rimliga löner och anställningsvillkor. Vi vill erbjuda ett tillfälligt medlemskap som gör det attraktivt att gå med i facket, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Om de blev medlemmar skulle facket har lättare att försvara kollektivavtalet och bevaka att lönerna är avtalsenliga.
Skillnaden mot ett vanligt medlemskap skulle vara att det tillfälliga inte innehåller medlemskapet i a-kassan och inte försäkringar som hemförsäkringen.
– Om de inte får del av försäkringspaketet är det rimligt med en lägre avgift, hur lång tid ett tillfälligt medlemskap kan gälla ska också avgöras. Det ska upplevas rättvist av alla medlemmar, säger Lars-Åke Almqvist.
  
Inför Kommunals kongress har stadgekommittén sett över frågan och vill att den utreds. Förbundsstyrelsen instämmer, eventuellt beslut kan tas på en extra kongress i anslutning till förbundsmötet 2008.