Det var en timanställd personlig assistent som hade bloggat (det vill säga skrivit dagbok på internet) om brukaren och öppenhjärtligt redogjort för detaljer ur hemmet med mera.
Arbetsgivaren, som var Karlshamns kommun, beslutade omedelbart att säga upp assistenten. Ett par dagar senare kom det fram att en annan assistent också bloggat.

Karlshamns förvaltningschef
Christel Jönsson ser, enligt Blekinge Läns Tidning, mycket allvarligt på det inträffade. Personen som omskrivits har visserligen inte skadats av skriverierna, men Jönsson säger till tidningen att hon vill markera hur viktig tystnadsplikten är:
– Båda har skrivit på om tystnadsplikt och man får under inga villkor röja den enskildes namn eller andra personliga uppgifter.
Bloggarna publicerades i oktober förra året på internetsajten Lunarstorm.