Ambitionen att bli klara med ett nytt löneavtal före maj, som fack och arbetsgivare enades om när förra avtalet slöts, sprack. Facket har tvingats ändra målsättningen till mer pessimistiska: ”ro iland före sommaren”.

Förhandlingarna gäller inte bara löner utan också arbetsvillkoren och vilket stöd anställda kan förvänta sig av arbetsgivaren om man förlorar jobbet. Men den bild som Kommunals förhandlare ger är att frågan om kronor, löneökningarna, är den stora stötestenen.

Facket skyllde misslyckandet på att arbetsgivarna inte hade kommit med något konkret bud. Det är sex veckor kvar till att avtalet löper ut sista juni. Det betyder att fram till dess är facket bundet av fredsplikten. Arbetsgivarna kan om de vill sitta lugnt i båten.

Men Markus Gustafsson, som ansvarar för förhandlingarna på arbetsgivarsidan, trycker på att man nu verkligen vill få till ett avtal.
– Vi måste ha ett avtal. Det spelar inte så stor roll att det nu är en bit in i maj och inte sista juni, det ointressant.