– Ett mycket bra avtal med god löneutveckling och förbättrade arbetsvillkor för Kommunals medlemmar. Vi har även lyckats få upp de lägsta lönerna, säger Kommunals andre vice ordförande Håkan Pettersson.
 
Avtalet innebär bland annat:
* Löneökningar på 10,2 procent fördelat på tre år. Dessutom tillkommer en ökning på 0,5 procent 2008 och 2009.
* Utöver detta ska lägstalönen höjas med sammanlagt 900 kronor för den anställd som fyllt 18 år. Det innebär en ny månadslön på drygt 14.700 för en oerfaren trädgårdsanläggare.

Arvodet till facket för att granska att rätt löner betalats ut, tas bort.
– Rätten att granska utbetalda löner finns dock kvar i avtalet, säger ombudsman Lage Hallerup, Kommunal.
– Hur det ska ske på ett lämpligt sätt får vi komma överens om mellan fack och arbetsgivare. Antingen granskar vi på arbetsplatsen eller så skickar arbetsgivaren lönelistor.

En arbetsgrupp har också bildats för att se över arbetstiderna, bland annat med anledning av den nya arbetstidslagen.