Går förslaget igenom rasar den kompromiss som efter stor möda togs fram efter två års förhandlande. Europafacket lyckades då få igenom sina krav om att den nationella arbetsrätten inte skulle påverkas, samt att hälso– och sjukvård och en del andra offentliga tjänster var undantagna.

Liberalerna i Europaparlamentet har aldrig accepterat kompromissen. Partigruppen lyckades få parlamentets utskott för den inre marknaden att anta en rapport som kräver att hälso– och sjukvården ska omfattas av tjänstedirektivet.
Europafacket kräver i ett uttalande att parlamentet står fast vid kompromissen och röstar nej till utskottets förslag.

Tjänstedirektivet är ett förslag av EU-kommissionen om vilka regler som ska gälla för företag som säljer tjänster över landsgränserna inom EU.