Det sker många skador och olyckor med maskiner, gräsklippare, större och mindre traktorer. 1,6 miljoner ska satsas på att utveckla övningsmaterial för utbildning i simulatorer liknande de som används inom flyget.

Det stora utbildningsbehovet beror på den tekniska utvecklingen av mobila arbetsmaskiner och nya användningsområden. Dessutom har maskinförarna blivit allt äldre.
– Såväl nya som etablerade maskinförare behöver utbildning. Man kallar det för säkerhetshöjande utbildning, med tanke på de olycksrisker som arbetet med maskinerna innebär, säger Niklas Adolfsson, forskare vid JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Riskerna för olyckor är störst bland annat i allmän trafik och i anslutning till maskinens arbetsområde. Stress och fallolyckor sker vid i- och urstigning av maskinen och vid lastning och lossning.
–    Med en simulator liknande de som flygpiloter tränas i kan man öva svåra och riskfyllda situationer, utan att behöva riskera någon verklig olycka, säger Niklas Adolfsson.

JTI ska leda en inventering av risker och delta i utformningen av övningsmaterialet. Det är AFA Försäkring (arbetsmarknadsförsäkringar) som står för pengarna.