Allt fler ungdomar är långtidsarbetslösa. Deras antal har ökat kraftigt jämfört med förra året. Från 2200 i april 2006 till nästan 10 000 i år – alltså mer än en fyrdubbling.
Orsaken är främst neddragningarna på satsningar i program för unga arbetslösa.

Från 1 december hamnar de här ungdomarna i regeringens satsning på en jobbgaranti för unga. Då ska alla unga som varit arbetslösa i fler än 100 dagar tillbringa minst 30 timmar i veckan på arbetsförmedlingen för att aktivt söka jobb.
Så är det i alla fall sagt.
En hake kan då bli att många ungdomar inte litar på att arbetsförmedlingen kan ge dem det stöd och den hjälp som de behöver. Ams egen undersökning visar att att 38 procent av ungdomar mellan 16 och 24 år har litet eller inget förtroende för arbetsförmedlingen.

Om det blir ett problem vill Amschefen Bo Bylund inte spekulera i. Och kravet att ungdomarna ska vara 30 timmar i veckan på arbetsförmedlingen vill han också tona ner:
– Det är svårt att säga eftersom vi inte vet så mycket ännu. Men de förutsetts vara aktiva. Men det är inte så att de ska sitta på arbetsförmedlingens kontor 30 timmar per vecka – det är uteslutet, säger Bo Bylund.

Men generellt ser arbetsmarknaden ljusare ut också för ungdomar i takt med att arbetstillfällena har blivit fler. Ungdomarna får en stor del av de nya jobben – och det är framför allt de unga männen som får jobb. Men det finns grupper av ungdomar vars arbetslöshet har ökat jämfört med samma tid förra året. Det handlar om unga utan gymnasieutbildning med funktionshinder eller unga som är utrikes födda.