Facket betonar lekens betydelse och skriver att fritidsledare, barnskötare och elevassistenter är ”viktiga pedagogiska resurser”.
Kommunal efterlyser också mer relevant utbildning för elevassistenterna: att det byggs upp kurser för deras behov såväl inom Komvux som inom de kvalificerade yrkesutbildningarna, KY.

De allmänna råden är skolverkets mer konkreta stöd för hur lagar och bestämmelser tillämpas i praktiken. I just de här råden betonar man bland mycket annat vikten av ett tidigt jämställdhetsarbete och att personalen får fortbildning i de frågorna.