Konflikten är spännande, och kostsam. 35 miljoner per dygn, säger företaget, enligt SvD 9 maj. Gruvarbetsgivarna är upprörda.
”Vi har för högt pris köpt en fredsplikt som inte fungerar. Kan vår motpart inte få sina medlemmar att ställa upp på systemet närmar man sig långsamt ett systemskifte, säger arbetsgivarnas Bengt Huldt.”

Konflikten innehåller alltså dramaturgi (se dagens DN). Den är även medie- och TV-mässig. Det är gruvjobbare i hjälm som kräver sitt av företagets stora vinster. Arbetare mot kapitalister, kan man tycka.
Och vänsterpartiets ordförande i Norrbotten står upp för gruvarbetarnas olagliga strejk, med motiveringen att man borde kunna löneglida i ett vinstrikt företag och att man därmed inte ska bry sig om det centrala avtal som slutits, vilket ger cirka 3,4 procent.
Gruvjobbarnas fack, IF-Metall,  gör sin plikt och kräver att jobbarna återgår i arbete. Det är helt rätt. I alla fall om man tror på den svenska modellen, där det är fack och arbetsgivare som sluter avtal och som respekterar dem.

Det gör inte vänsterpartiets Gunnar Bergman. Han  åberopade i Sveriges radio i morse också omröstningen på Kommunalarbetarens hemsida, som ett argument för att kommunals medlemmar är positiva till den vilda strejken.
Eftersom endast 46 röster avgetts, (varav cirka 32 procent är emot strejken), är det kanske inte hans starkaste kort. (Även svenskt Näringsliv har vid något tillfälle åberopat omröstningar på vår hemsida, men dessa är inte av något vetenskapligt värde.)

Det är lätt att sympatisera med strejker. Men det finns inga skäl att stödja den olagliga gruvstrejken i Norrbotten.
Facket har slutit ett avtal,  LO samordningen bygger dessutom på solidaritet med de lågt avlönade kvinnorna. Om kvinnorna ska ha mer måste männen acceptera att få minde.
Vinsterna i LKAB är inte heller något argument för höjda löner. Vinstrika företag kan snabbt tappa vinster – ska lönerna sänkas då?

Och vad ska kommunalare som bussförare, undersköterskor och andra som jobbar i kommuner ta till för argument för att få upp sina löner. Ska de inte få löneökningar när kommunerna saknar pengar?
Om alla strejkar vilt – ja , då har Riksbanken verkligen skäl att höja räntan så att alla får höjda bokostnader och risk för ökad arbetslöshet
Om man inte accepterar disciplinerade avtalsrörelser måste arbetarna disciplineras med hjälp av arbetslöshet. Det som gjort svenska modellen respekterad, till och med av moderaterna, är förmågan till att skapa ordning, reda och trovärdighet för fackets roll på arbetsmarknaden.

Och vinsterna i LKAB är för övrigt statens pengar, det vill säga förlusten som företaget gör nu, det betalar alla medborgare för.
Det finns inget särskilt löneutrymme i norra delen av Norrbotten.
Gruvarbetarna ser inte den samordning som LO kommit överens om, där kvinnorna skulle få lite mer än männen.
Men det är bra att deras fackförbund gör det.