SVAR: Arbetsgivaren leder ju och fördelar arbetet, vilket innebär att denne kan tvinga dig att arbeta vissa tider. Men Jämställdhetslagen säger att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Detta innebär i och för sig inte att du som småbarnsförälder har unik rätt att kräva arbete bara på dagtid. Att ha ett schema som ditt är ju vanligt inom vården.  Det finns ändå två saker du genast kan göra. Sök ledigt arbete inom vården och hos samma arbetsgivare, där schemat är dagtid. Och be sektionen reda ut varför ni inte får byta bort kvälls­­passen.