SVAR: Hur stor ersättningen är för arbete på obekväm tid är ett resultat av förhandlingar. Inför varje avtalsrörelse får förbundet många motioner om förändringar av ersättningarna. Kraven omfattar kraftig höjning generellt, högre ersättning mellan vissa tider, ersättning från tidigare klockslag och så vidare.  På de avtalskonferenser förbundet ordnar inför förhandlingarna diskuteras alltid ob och i förhandlingarna blir det alltid en diskussion om kostnader. Hittills har det blivit samma procentuella ökning av alla tillägg.