Ersättningen under jobbgarantin för unga som inte har rätt till a-kassa är i nivå med studiebidraget. Upp till 20-årsålder betyder det en ersättning på 1 050 kronor per månad. För ungdomar mellan 20 och 24 år landar ersättningen på 2 525 kronor per månad.
Ersättningen för unga med a-kassa blir efter 100 dagars arbetslöshet 70 procents ersättning. Efter 200 dagar 65 procents ersättning. (För föräldrar mellan 16 och 24 år sänks ersättningen till 70 procent först efter 200 dagar.)

Efter sex månaders arbetslöshet kan ungdomar mellan 20-25 år anställas i form av ett nystarts­jobb. Det gäller alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- och visstidsanställning.
Enda skillnaden mot en ordinarie anställning är att arbetsgivaren slipper betala arbetsgivar­avgift under lika lång tid som den nyanställde varit arbetslös.
Nystartsjobben söks via arbetsförmedlingen, men behöver inte ha förmedlats via den. Lönen ska vara kollektivavtals­enlig, LAS gäller.

För att få a-kassa om du blir arbetslös måste du ha arbetat minst 80 timmar i månaden under minst sex månader under en tolvmånadersperiod.
Eller ha arbetat sammanlagt minst 480 timmar under en period av sex månader, och då minst 50 timmar varje månad.

Den som inte är berättigad till ersättning från a-kassan har rätt att söka försörjningsstöd från kommunen (socialbidrag).