SVAR: Det finns olika regler för detta beroende på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Av din fråga framgår det inte hos vilken arbetsgivare du är anställd och därmed vilket avtal som gäller. Ta kontakt med den sektion du är medlem i, så hjälper de dig att få svar på din fråga.