SVAR: Du kan köpa en dräneringsslang på alla välsorterade byggvaruhus, antingen som slang på rulle eller som raka rör med plastkoppling emellan. Standardstorleken 110 millimeter räcker oftast. När du gräver ner slangen i marken för att dränera runt hus eller vattensjuk mark är det viktigt att leda bort slangarna till antingen dagvattenbrunn, stenkista eller redan befintlig dräneringsslang. Fallet behöver inte vara så stort, det brukar räcka med 0.5 centimeter per meter. Slangen läggs direkt i det grävda schaktet, eventuellt med lite grus eller singel i botten. Täck sedan över med grus eller singel i fraktionen 16/32 millimeter i ett 10 centimeter tjockt lager. Lägg till sist över en markduk, som du också köper på byggvaruhuset. Den ska hindra jord och lera att på sikt krypa ner och täppa till ledningen. I stället för markduk kan du  använda olika fraktioner av grus, vilket fungerar på ett likartat sätt.