Det finns att läsa i Statens folkhälsoinstituts rapport om den senaste forskningen på området.
Spel- och drogmissbruk kan också vara ärftligt.
– Har man problem med missbruk i sin familj är risken större att man själv utvecklar ett missbruk, säger Stefan Brené, författare till rapporten.