SVAR: Det stämmer att det finns ett kollektivavtal tecknat mellan centrala parter. Det reglerar korrigering av preliminär lön, med mera. Som enskild medlem kan du inte överklaga beslutet om återkrav av för mycket utbetald preliminärlön. Däremot reglerar avtalet den lokala fackliga organisationens rätt att förhandla för medlemmens räkning, om arbetsgivare och arbetstagare inte kan enas om hur återbetalning av skulden ska ske. Förhandling i ärende ska påkallas inom två månader efter det att arbetstagaren mottagit det skriftliga kravet, så det är viktigt att du kontaktar det lokala facket för att få hjälp.