SVAR: I några av våra kollektiv­avtal finns reglerat att arbetsgivaren ska undersöka om någon anställd på arbetsplatsen behöver utöka sin arbetstid. I så fall ska vikariatsfrågan i första hand lösas på så sätt. För att få veta om detta gäller på din arbetsplats måste du vända dig till det lokala facket och fråga.