SVAR: Ja, under förutsättning att du får lön för dessa timmar och de inte redan är inräknade i de 74 timmarna.