Vårdtagare får inte duscha, dementa får inte måltidstöd. Det något av det som tas upp i de 50-100 avvikelserapporter som lämnats in till arbetsledningen de senaste månaderna.
Det berättar undersköterskan Thomas Back. Till slut fick han nog och tog initiativet till Lex Sarah anmälan.
– Jag ser att vårdtagarna inte mår bra, det gör att personalen reagerar med stress. Arbetskamraterna har inte tid att utföra det bistånd som är beviljat, det kan vara personlig hygien eller hjälp vid toabesök. Personalen vill göra det bästa för vårdtagaren, jobbar utan rast och bränner ut sig, säger Thomas Back.
  
Enligt anmälan kommer personalen under en månad inte hinna med insatser motsvarande 1 415 timmar.
– Det går 6 personaltimmar på 10 bidragstimmar. Det är ett förhållande som det inte är rimligt att bedriva god vård på. Vi kan inte ge det står i Socialtjänstlagen, säger Thomas Back.
   
Underbemanningen anser han är konstant, när detta tagits upp har gruppen fått veta att pengar saknas.
– Vi vill prata med någon, komma till rätta med obalansen.

För tre år sedan berättare Kommunalarbetaren om hemtjänsten i Salabacke, Uppsala, som i ett liknande läge gjorde en Lex Sarah-anmälan.
Gustaf von Essen (kd) är kommunalråd med ansvar för personalfrågor och ordförande i äldrenämnden:
– Det är problematiskt med schemaläggning. Med samma personaltäthet fungerar det på vissa ställen, andra inte. Det är så att äldrenämnden är beställare av hemtjänst från olika utförare och företag. Säger vi att vi ska ha en viss kvalitet och det blir klagomål måste vi undersöka detta noggrant.