Tina NilssonVad är viktigast på utbildningsdagarna?
– Att vi får dela med oss av våra erfarenheter, föreningen är tvärprofessionell. Vi kommer att prata om upphandlingsmallar. I min roll som samordnare av medicinsk teknisk utrustning och material behöver jag redskap vid upphandling. Då kan man använda mallar som hjälp för att formulera kravspecifikationer. Vi kommer också ta upp samverkansavtalet mellan industrin och vården för att diskutera vad man får och inte får göra i kontakter med företag, när det är finns risk för jäv.

Varför är design tema?
– Det ligger i tiden, det handlar om att tekniken ska vara användarvänlig. Helst ska utsidan vara självinstruerande, så att man direkt ser hur den kan användas.

Kan man lita på tekniken?
– Patientsäkerhet var förra årets tema, vi följer upp det. Företagen är också medlemmar i SAMTIT. De här dagarna möter vi 30-40 utställare, då kan vi formulera krav och tala om vad de kan göra bättre. Hundra procents säkerhet finns inte, men vi kan jobba för det. Som personal har man eget ansvar, arbetsplatsen måste ha en struktur som tydliggör ansvarsfördelningen. När något händer ska man ha rutiner för avvikelsehantering.

Är det risk att tekniken slår ut undersköterskorna?
– Nej, men utrustningen blir så avancerad att det krävs en annan utbildning. Jag förutsätter att man får den fort- och vidareutbildning som behövs. Hittills har det varit så hos oss. Vi har också kompetenskort som gör tydligt vad olika yrkesgrupper ska kunna för att hantera olika typer av utrustning. Det tydliggör nivån och var utbildningsbehovet finns.

Var är den medicinska tekniken på väg?
– När patientjournalerna hanteras via dator gäller det att man kan vara på sal utan att störa annan utrustning. Nu gäller det också att det som läggs i datasystemen länkas ihop med annan utrustning så att man kan dra nytta av det. Vissa saker blir rationellare, man kan trycka på en knapp i stället för på varje enskild apparat.