Som det är nu håller Kommunal kongress var tredje år och förbundsmöten däremellan.

I fjol ifrågasattes förbundsmöten i en motion av Kommunal Väst. Men i ett rådslag om förbundets stadgar ansåg hälften av ombuden på avdelningarnas representantskap att förbundsmöten ska vara kvar, knappt en tredjedel ansåg att de bör ändra form.

Drygt hälften anser att mötet ska vara i två dagar och ta upp både motioner, program samt rapporter. Majoriteten anser att förbundsmötet ska hållas på olika platser i Sverige.