Det inramade diplomet ligger framför oss på furubordet i personalrummet på Barnmottagningen och barnsköterskan Gunilla Eriksson och undersköterskan Anette Ericsson försöker förklara hur det hamnat där.
– Det blir mycket krypande på golv, skratt och skämt. Det är viktigt att ha barnasinnet kvar, säger Gunilla.

Barnmottagningen Norrtälje sjukhus
Foto: Anders Sjöberg

När mottagningen öppnade 1968 var där bara Gunilla och en läkare. Därför är det Gunilla som har slussat in sjuksköterskorna och undersköterskorna i jobbet efterhand de har kommit. Och det har skett efter mottot vardagsklokhet.
– Vi hjälps åt med det mesta och det är ingen här som sätter sig på några höga hästar, förklarar hon.
Blir någon sjuk vikarierar de för varandra. Anette har vikarierat som läkarsekreterare vid några tillfällen.  
Lugn är en annan viktig pusselbit.
– När man jobbar med barn måste man ta sig tid och inte utstråla någon stress, säger Gunilla.

Arbetsveckan avrundar de tillsammans med att äta en gemensam lunch som de turas om att fixa.
Stora Arbetsmiljöpriset som delas ut av Arbetsmiljöforum och tidningen Du&jobbet för 6:e gången i rad delas ut i två kategorier, offentlig och privat. Första priset är på 50 000 kronor. Vad de skall göra för pengarna vet de inte än, men troligtvis blir det en studieresa.

Gunillas och Anettes tips

- Slopa titlar och kalla varandra vid förnamn inför patienterna.
- Sätt av tid till diskussioner om vård och hur ni jobbar, till exempel sista kvarten på lunchrasten.
- Vidareutbildning är viktig.
- Lär er varandras uppgifter. Det ger ökad förståelse och man kan ställa upp för varandra som vikarier.
- Prata med varandra om annat än jobbet.
- Försök att ha gemensamma raster.