Klarhimmelsblå sky
enstaka talgoxkvitter
tystnadslugn
syremättad luft.

Blomutsprång
humlesurr
jordljummen doft
stressbortdrivet välbehag.

Sentimentalabsorberat själslugn
våradoption tillfullo;
klorofyllpåfyllning
Själaro.