Vi var alla eniga om att det var glöden även om många ansåg att det också finns problem. Det finns en rädsla eller snarare ett förakt för folkliga insatser i nyhetsflöde och politisk journalistik. Vi är lite fisförnäma inom journalistkåren. Precis som om vi hade monopol på orden.

Men vi lever i ett nytt samhälle. Där webben utvecklas i en takt som är för snabb för oss att förstå och hinna med. Tekniken styr både utveckling och kunskap idag. Det blir svårt, för att inte säga dumt att  hålla fast vid gamla uppbyggda maktstrukturer och konservativt bara skälla på allt som är nytt.
Men där är journalistkåren som politikerna, vi har haft makten och ska till varje pris behålla den.

Jag såg också att Riksbanken inte höjde räntan idag. Den var väl så illa tvungen kan jag tänka.
Anders Borg sa ju i budgetpropositionen att det var bäst att Riksbanken höjde räntan och att räntan om två år borde vara på dryga sex procent. Sedan försökte Fredrik Reinfeldt mildra Borgs uttalande.

Som ni säkert  minns var det alltid ett himla liv på oppositionen så fort Göran Persson på sin tid andades något om räntan. Politiker ska inte påverka riksbanken skrek de borgerliga i kör.
Nu försökte finansministern på ett mycket påtagligt sätt påverka Riksbanken men då var det tyst från alla håll. Även från den socialdemokratiska oppositionen.

Annars är jag glad över att det är vår. Det känns i kroppen när ljuset och grönskan återvänder.