dagen brinner ner;
kvällen blandas med aska

– natten föder nytt