– Man kan inte bara säga att man ska sluta om man inte får någon uppbackning. Jag har hållit på i så många år nu, så jag vet inte om jag klarar av att sluta utan hjälp, säger Carola Viklund, undersköterska i Hudiksvalls kommun.

Snusförbudet gäller bara vid kontakt med andra människor, framför allt barn och vårdtagare. Rökarna får det lite svårare, eftersom förbudet gäller även på kafferasten. Enda tillfället det är tillåtet att röka är på lunchrasten eller motsvarande.
Det går inte att förlora jobbet genom att röka eller snusa, men det tas upp till diskussion med arbetsledaren. Rökning på kafferasten måste jobbas in i efterhand.

Hälsan är det största argumentet för att minska personalens tobaksbruk, men det finns också andra argument.
– Snusar man när man jobbar med barn och ungdomar är man inget gott föredöme, säger Carin Winter, informationschef på Hudiksvalls kommun.
Men att snusa nikotinfritt snus är tillåtet. Carola Viklund snusar både nikotinfritt och vanligt snus och undrar hur barnen ska kunna se skillnad.

19 av landets 290 kommuner har redan infört helt rökfri arbetstid.

Landsting som infört totalt tobaksförbud

(rökning och snus)

Blekinge
Jämtland
Kronoberg
Västernorrland

Kommuner och landsting med rökpolicy

  Kommuner Landsting
Har policy 31 17
Har genomfört helt rökfri arbetstid 19 9
Adekvata resurser för avvärjningsstöd 63 10