Enligt partiet är nettokostnaden för första steget 6,4 miljarder kronor under nästa år. I jämförelse med det är övriga förslag från opposition ganska små. Små också i jämförelse med de över sjutio miljarder kronorna som statens bidragspåse till kommuner och landsting rymmer.

För vuxenstuderande är dock oppositionens krav på att komvux får tillbaka de 600 miljonerna regeringen skar bort betydelsefullt.
De indirekta konsekvenserna blir kanske större. En kärnfråga är om regeringens politik leder till fler jobb och därmed förbättrad kommunal ekonomi.

Sten Olsson på socialdemokraternas riksdagskansli menar att man måste titta på de skattepengar som kommuner och landsting förlorar när regeringen försämrar ersättningarna till arbetslösa. Han uppskattar att regeringens politik ökar kostnaderna för socialbidragen med en halv miljard. Sammantaget skulle regeringens politik på så sätt försvaga kommunernas och landstingen ekonomi med 2,4 miljarder. Tillsammans med sänkta statsbidrag skulle kommunsektorn därmed förlora 3,5 miljarder jämfört med (s)-alternativet.
(En miljard är bruttolönekostnaden för 3000 kommunala jobb.)